Sort by relevance
Advanced Search
The Armenian Cause Based on the Historical Facts and  the International Treaties

The Armenian Cause Based on the Historical Facts and the International Treaties

Languages  French
Countries  Egypt
Genre  Armenian Genocide, History

Cairo: Du commerce Printing House, 1946.- 16 p.
Back
About us
ArmBookExpo 2015

2012թ. Երևանը Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակելու և հայ գրատպության 500-ամյակի միջոցառումների շրջանակում Հայաստանի ազգային գրադարանը կազմակերպեց առաջին ArmBookExpo ցուցահանդեսը, երբ հանրությանը ներկայացվեց պատմական, գեղարվեստական, մշակութային, հայագիտական բնույթի շուրջ 2000 գիրք: Ցուցադրության շրջանակում կազմվեց կատալոգ և ստեղծվեց էլեկտրոնային շտեմարան, ուր ներառվեց ցուցադրված գրականությունը: 2012 թվականից հետո շարունակվեց հայ ժողովրդի պատմության, մշակույթի, գրականության, հայոց ցեղասպանության մասին գրքերի հավաքագրումը:

Շարունակելով ավանդույթը` 2015թ. Հայաստանի ազգային գրադարանը հասարակությանը ներկայանում է ArmBookExpo երկրորդ ցուցադրությամբ: Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների շրջանակում ընդգծվում է նմանատիպ ցուցադրություն կազմակերպելու անհրաժեշտությունը, քանզի հայ ժողովրդի պատմական հիշողությունը ամփոփված է առաջին հերթին գրքերի մեջ: Ներառված են`

1. Հայոց ցեղասպանության թեմայով հրատարակված գրքեր` տարբեր ժամանակագրական շեշտադրումներով

2. Արտերկրում հրատարակված հայագիտական գրքեր` 1990 թվականից առ այսօր

3. Հայաստանում և Արցախում հրատարակված գրքեր` 2012 թվականից առ այսօր

Ներկայացվում է 5400 միավոր գրականություն` 49 երկիր, 27 լեզուներով: Հրատարակություններով ակնառու են ԱՄՆ (641 միավոր), Ֆրանսիան (390 միավոր), Լիբանանը (365 միավոր), Ռուսաստանը (298 միավոր), Թուրքիան (265 միավոր), Մեծ Բրիտանիան (139 միավոր), Ռումինիան (131 միավոր), Իրանը (108 միավոր): Ներառված գրքերից շուրջ 2800-ը հրատարակված է Հայաստանում և Արցախում: Ցեղասպանության թեմայով ընդգրկվել է 2275 միավոր գիրք: Ցուցադրության համատեքստում պատրաստվում է կատալոգ, որը ներառելու է 2012-2015թթ ընթացքում հրատարակված գրականությունը:

Գրքերի գեղարվեստական, գաղափարական, աղբյուրագիտական արժանիքները գնահատվել են տարբեր ժամանակահատվածներում, իսկ նրանց հեղինակների ներդրումը հայապահպանության գործում անգնահատելի է:

Feedback