Sort by relevance
Advanced Search

Մեկնություն Մատթեոսի Ավետարանի, պրակ Ա

Countries  Armenia
Publishers  Mother See of Holy Etchmiadzin
Ծործորեցի Հովհաննես
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2010, 560 էջHovhanes Tsortsoretsi, Commentary on the Gospel of Mathew,Part IMother See of Holy Etchmiadzin, 2010, 560 p.ISBN 978-9939-59-058-5
Back