դասակարգում ըստ
Ընդլայնված որոնում
Գրքեր 
Արարատի ժողովուրդները Արմեն Աշեր; Թերիլ Մինասյան Աշեր
Արարատի խորությունը Թէմէլքուրան Էճէ
Արարատի մյուս կողմում Մանուկյան Մարիամ, Մանուկյան Էլիզե
Արարատի մյուս կողմում Մանուկյան Մարիամ, Մանուկյան Էլիզե
Արարատի մյուս կողմում Մանուկյան Մարիամ; Մանուկյան Էլիզ
Արարատի պատկերները Ուոքեր Քրիստոֆեր Զ.
Արարատի տեսարաններ Հարությունյան Հայկ