դասակարգում ըստ
Ընդլայնված որոնում
Միամսեայ օրագիր: Ահաւոր աղէտի առաջին ամիսը

Միամսեայ օրագիր: Ահաւոր աղէտի առաջին ամիսը

Լեզուներ  Հայերեն
Երկրներ  Իսրայել
Ժանր  Գեղարվեստական գրականություն
Շաքարեան Նարեկ
Երուսաղեմ: Ա. հ., 1993.- 133 էջ:
Վերադառնալ