դասակարգում ըստ
Ընդլայնված որոնում

1915թ.: Արհավիրքի օրերը

Լեզուներ  Ռուսերեն
Երկրներ  Հայաստան
Ժանր  Հայոց ցեղասպանություն
Մինախորյան Վահան
Երևան: Զանգակ-97, 2015.- 461 էջ:
ISBN: 978-9939-68-380-5.
Վերադառնալ