դասակարգում ըստ
Ընդլայնված որոնում
Հայկական գործերի կոմիսարիատի գործունեությունը (1917-1921)

Հայկական գործերի կոմիսարիատի գործունեությունը (1917-1921)

Լեզուներ  Հայերեն
Երկրներ  Հայաստան
Ժանր  Հայոց ցեղասպանություն, Պատմություն
Ալիխանյան Ս. Տ.
Երևան: Հայպետհրատ, 1958.- 154 էջ:
Վերադառնալ