դասակարգում ըստ
Ընդլայնված որոնում
Պապիկ եւ թոռնիկ

Պապիկ եւ թոռնիկ

Լեզուներ  Հայերեն
Երկրներ  Լիբանան
Հրատարակչություններ  Համազգայինի Վահէ Սէթեան
Խրիմեան Հայրիկ
«Գառնի» մատենաշար, թիւ 38
Պեյրութ, Համազգայինի Վահէ Սէթեան տպարան, 2011, 223 էջ (հայերեն)
Վերադառնալ