դասակարգում ըստ
Ընդլայնված որոնում
Լիբանանահայերի կյանքի պայմանների և սոցիալական պահանջների ամփոփում, 2002

Լիբանանահայերի կյանքի պայմանների և սոցիալական պահանջների ամփոփում, 2002

Լեզուներ  Անգլերեն
Երկրներ  Լիբանան
Ժանր  Պատմություն
+
Բեյրութ: Ջինիշյան հիշատակի ծրագիր, 2004.- 189 էջ:
Վերադառնալ